Gazeta Agronews Nr.20

STOP PODRÓBKOM! W CAŁEJ UNI I EUROPEJSKIEJ, W TYM W POLSCE, SPRZEDAWANE I STOSOWANE MOGĄ BYĆ WYŁĄCZNIE ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN, DLA KTÓRYCH MINISTER WŁAŚCIWY DS. ROLNICTWA WYDAŁ STOSOWNE ZEZWOLENIE NA WPROWADZENIE DO OBROTU LUB POZWOLENIE NA HANDEL RÓWNOLEGŁY. W prowadzenie do obrotu środków ochrony roślin z państw trzecich, niezarejestrowanych w Polsce i wprowadzanie środków ochrony roślin z etykietą w języku obcym jest nielegalne. O problemie rosnącego rynku podrabianych środków ochrony roślin rozmawiamy z Marcinem Muchą, nowym dyrektorem PSOR. Marta Nowak-Woźnica: Jakie działania dotyczące zwalczania nielegalnych środków ochrony roślin podejmuje PSOR Marcin Mucha: Środki ochrony roślin należą do grupy środków chemicznych podlegających ścisłym regulacjom prawnym. Procedura zatwierdzania każdego środka jest złożona co gwarantuje, że na rynek trafiają wyłącznie bezpieczne produkty – kwestie dotyczące tych produktów reguluje ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. 2013 poz. 455). Aby stworzyć nowy produkt potrzeba około 10 lat prac i badań. Środki dopuszczone do obrotu są przebadane pod kątem bezpieczeństwa, toksyczności a sam proces rejestracji trwa minimum dwa lata. Po wprowadzeniu na rynek są objęte stałym nadzorem instytucji kontrolnych, przede wszystkim Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa (PIORiN). W obrocie oraz stosowaniu w Polsce mogą znajdować się wyłącznie środki ochrony roślin, dla których Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydał zezwolenie na wprowadzenie do obrotu lub pozwolenie na handel równoległy. Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin od ponad 10 lat prowadzi akcje i kampanie edukacyjne, które mają na celu ostrzeganie rolników przed kupowaniem środków ochrony roślin z nielegalnych lub niepewnych źródeł i informowaniem o konsekwencjach, jakie za sobą niosą. Poza szkoleniami dla rolników prowadzimy również działania edukacyjne dla przedstawicieli krajowych inspekcji kontrolnych i służb ścigania, w których kompetencjach leży ochrona rynku i czuwanie nad bezpieczeństwem obrotu środkami ochrony roślin. Ten rok jak i przyszły zapiszą się w historii jako niezbyt korzystne pod względem finansowym dla rolnika. Czy w przypadku pogorszenia się sytuacji finansowej rolników, obawiają się Państwo zwiększenia obrotu nielegalnymi środkami? Marcin Mucha: Szacuje się, że nielegalne środki ochrony roślin stanowią około 10% polskiego rynku, co pozwala oszacować wartość nielegalnego rynku na około 200 mln zł rocznie 1 . Użytkownicy środków ochrony roślin, skuszeni niską ceną produktu, decydują się na zakup produktu z nielegalnego źródła, 28 PRODUKCJA ROŚLINNA NUMER 20

RkJQdWJsaXNoZXIy MTMwNTg=